Επισκευή Εξοπλισμού

 

Αναλαμβάνουμε την όποια επισκευή του εξοπλισμού μέσης τάσης που έπαθε βλάβη.

Συντήρηση Υποσταθμών

Επισκευές Βλαβών

Τα οφέλη της συντήρησης και ελέγχου του υποσταθμού μέσης τάσης και του μετασχηματιστή ισχύος τα έχουμε παραθέσει, ωστόσο υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε όπως καιρικές συνθήκες, λάθος χειρισμοί, αστοχίες υλικού κ.λ.π.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την όποια επισκευή του εξοπλισμού που έπαθε βλάβη από τις προαναφερθείσες αιτίες.

 

Η επισκευή στον μετασχηματιστή ή στον διακόπτη (κυψέλη) μέσης τάσης μπορεί να γίνει στον χώρο του Υ/Σ σας ή αναλόγως και της σοβαρότητας της βλάβης, να μεταφερθεί ο εξοπλισμός στις εγκαταστάσεις μας.

Άμεσες και εγγυημένες λύσεις

 

Η εταιρεία μας μέσα από την πολυετή εμπειρία του προσωπικού της και του στοκ ανταλλακτικών μέσης τάσης που διαθέτει μπορεί να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα σας.

Επισκευές Εξοπλισμού

Για τον Μετασχηματιστή Ισχύος:

 • Αλλαγή φλαντζών μέσης και χαμηλής τάσης.
 • Αλλαγή μονωτήρων μέσης και χαμηλής τάσης.
 • Αλλαγή ακροδεκτών χαμηλής τάσης.
 • Επισκευή ή αντικατάσταση επιλογέα τάσης (tap changer).
 • Επισκευή πηνίων μέσης και χαμηλής τάσης.
 • Αντικατάσταση αλεξικέραυνων.

Για τους διακόπτες (κυψέλες) Μ.Τ.:

 • Αλλαγή ή επισκευή διακοπτών μέσης τάσης.
 • Αλλαγή μοτέρ διακόπτη.
 • Αντικατάσταση πηνίων εργασίας, έλλειψης τάσης κ.λ.π.
 • Αντικατάσταση ηλεκτρονόμου.
 • Αντικατάσταση μπαρών, ακροκιβωτίων, κ.λ.π.
 • Αντικατάσταση μετασχηματιστών τάσης και έντασης.
 • Αντικατάσταση ή τοποθέτηση αντιστάσεων εκνεφωμάτων.
 • Αντικατάσταση φυσιγγίων / ασφαλειών μέσης τάσης.
 • Αντικατάσταση αλεξικέραυνων εντός διακόπτη.