Κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ.

 

Κατασκευή υποσταθμών μέσης τάσης, με βάση τους διεθνείς κανονισμούς.

Κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ.

Υποσταθμός Μ.Τ.

Η εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία πάνω στην κατασκευή υποσταθμών μέσης τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.) τόσο σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και εξωτερικών προκατασκευασμένων οικίσκων (κιόσκι).

 

Ο υποσταθμός μέσης τάσης είναι το μέρος διασύνδεσης των εγκαταστάσεων με το δίκτυο των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και είναι σημαντικό να έχει κατασκευαστεί σωστά, ακολουθώντας τους κανονισμούς για την ομαλή λειτουργία του τόσο για την ασφάλεια των εργαζομένων, όσο και για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στο σύνολό του. Επίσης η σωστή ρύθμιση των μονάδων ασφαλείας προφυλάσει από ανεπιθύμητες διακοπές.

 

Η εταιρεία μας δύναται να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό του υποσταθμού στις εγκαταστάσεις του πελάτη, πραγματοποιώντας και την διασύνδεση των μερών αυτού μεταξύ τους, την εγκατάσταση των μέτρων / κυκλωμάτων προστασίας και την σύνδεση στο δίκτυο.

 

Σε περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις του πελάτη δεν έχουν προβλέψει ειδικό χώρο για τον υποσταθμό, η εταιρεία διαθέτει την δυνατότητα να κατασκευάσει κατά παραγγελία μεταλλικό οικίσκο (τύπου κιόσκι), με τους αντίστοιχους χώρους μέσης τάσης, χαμηλής τάσης και μετασχηματιστή. Αναλόγως την περίπτωση μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου μεταλλικός ή με χρήση πάνελ πολυουρεθάνης ή και ανοξείδωτης λαμαρίνας για ευαίσθητες σε διαβρώσεις περιοχές.

Για το ηλεκτρολογικό υλικό μέσης τάσης χρησιμοποιούνται υλικά των παρακάτω οίκων: