Γνωρίστε την εταιρεία

 

Περισσότερα από 40 χρόνια δραστηριότητας στον τομέα του ηλεκτρισμού και των εφαρμογών του.

Γνωρίστε την εταιρεία

Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1974 από τον Κωνσταντίνο Νικολάου με την επωνυμία “ΒΗΛΜΑ ΕΛΕΚΤΡΙΚ” ΑΧ. Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ. Η αναγνώριση της στην αγορά και στην συνείδηση των πελατών της, την οδηγεί 25 χρόνια αργότερα στην αναβάθμιση της νομικής της μορφής σε ανώνυμη εταιρεία.

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, στην βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης για όλο το εύρος των εφαρμογών καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση υποσταθμών μέσης (και υψηλής) τάσης.

 

Το όραμα και η τεχνογνωσία του αρχικού μετόχου και ιδρυτή της εταιρείας Κωνσταντίνου Νικολάου έχει περάσει στους νεότερους επιτυχώς, οι οποίοι συνεχίζουν να αναπτύσουν την εταιρεία με συνεχείς και γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης και βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών.

 

Το 1999 η εταιρεία μετακομίζει σε νεόδμητο, ιδιόκτητο χώρο 2000m2 στην περιοχή Ακταίου – Ρίου Πατρών, πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα μηχανολογικών κατασκευών (διαμόρφωση-κοπή-κόλληση λαμαρίνας κ.α.) και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες για την βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγικότητας.

Αντικείμενο

Η εταιρεία έχει πάνω από 40 χρόνια δραστηριότητας στον τομέα του ηλεκτρισμού και εκτείνεται σε όλο το εύρος των εφαρμογών.

 • Βιοτεχνία κατασκευής – συναρμολόγησης – εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία Υποσταθμών (Υ/Σ) μέσης τάσης και ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης τάσης σε όλο το εύρος των εφαρμογών (Γενικών διανομών, συμβατικών αυτοματισμών, συστημάτων αυτοματισμού με PLC, αντλιοστασίων, γραμμών παραγωγής, πινάκων με Inverter, πινάκων διόρθωσης συντελεστή ισχύος – πυκνωτών κλπ.)

 • Κατασκευή οικίσκων (κιόσκια) υποσταθμών μέσης τάσης διαστάσεων και υλικών κατασκευής ανάλογα με την εφαρμογή και την ζήτηση του πελάτη.

 • Κινητή μονάδα συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης πλήρως εξοπλισμένη με μηχάνημα ανακύκλωσης, καθαρισμού και αφύγρανσης ελαίου μετασχηματιστή (Μ/Σ) και επαναφορά της διηλεκτρικής του αντοχής σύμφωνα με τα διεθνή standards, γενικού καθαρισμού και συντήρησης καθώς και πιστοποιημένων οργάνων μέτρησης αντίστασης τυλιγμάτων και ελέγχου της κατάστασης του Μ/Σ.

 • Εξειδικευμένο τμήμα επισκευής βλαβών Μετασχηματιστών Ισχύος όπως επισκευή μονωτήρων μέσης τάσης, ακροδεκτών χαμηλής τάσης, επιλογέα tap changer, τυλιγμάτων μέσης και χαμηλής τάσης κ.λ.π.

Εισαγωγές και εμπορία βιομηχανικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού:

 • Μεταλλικά Ερμάρια για πίνακες Χαμηλής Τάσης.
 • Διακόπτες – Κυψέλες Μέσης Τάσης εισόδου, διακόπτες φορτίου, αυτόματοι με ηλεκτρονόμους δευτερογενούς προστασίας (Sepam) ανάλογα τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

 • Μετασχηματιστές (Μ/Σ) ισχύος ξηρού τύπου ή ελαίου, χαμηλών απωλειών, ECO DESIGN EU548/2014, κλειστού και ανοιχτού τύπου.

 • Αυτόματοι διακόπτες, relay – ηλεκτρονόμοι, υλικά αυτοματισμού, εντολών, πυκνωτές, ασφάλειες, φυσίγγια και συνολικά όλο το εύρος του βιομηχανικού υλικού και της διανομής ισχύος χαμηλής τάσης.

 • Καλώδια – Ειδικά Καλώδια

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών

 

Όλοι οι εργαζόμενοι μας είναι ικανοί, άρτια εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι, με εμπειρία στον χώρο και συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω στις πιο σύγχρονες εφαρμογές, τεχνικές και κανονισμούς.

Υποδομές

Βιομηχανικός και εκθεσιακός χώρος

Ακταίο – Περιοχή Ρίου Πατρών
Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 10

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Εκθεσιακός χώρος: κατάστημα εμπορίας υλικού συνολικού εμβαδού 200m2.
 • Βιομηχανικός χώρος: κατασκευή πινάκων και οικίσκων συνολικού εμβαδού 1.800m2
 • Σύνολο κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου 7.000m2

Προσωπικό

Το έμψυχο δυναμικό έχει για εμας απόλυτη προτεραιότητα και στηριζόμαστε στους εξής άξονες:

 • Το εργασιακό περιβάλλον και την υποδομή που δημιουργεί όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την καλή λειτουργία και την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Αυτά είναι το καλό και οικογενειακό κλίμα, η αίσθηση σταθερότητας.
 • Τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων μας τόσο στους νέους κανονισμούς κατασκευής και ασφάλειας όσο και στις πλέον σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές.
 • Την ενίσχυση των φιλοδοξιών και την πλήρη ταύτιση αυτών με τους στόχους της εταιρείας.
 • Την ενίσχυση της αντίληψης των εργαζομένων μας για την συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένα και άρτια τεχνικώς καταρτισμένα συνεργεία άμεσης αποκατάστασης βλαβών Υ/Σ Μέσης Τάσης και Πινάκων Χαμηλής Τάσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η φιλοσοφία μας

 

Στόχος μας, η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και η ανταποδοτικότητα στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων και υποσταθμών με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας και εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Η πολιτική ποιότητας συνίσταται αρχικά στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Πελάτες

Μερικές από τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται: