Προϊόντα Μέσης Τάσης

 

Κυψέλες, Μετασχηματιστές (Μ/Σ), Φυσίγγια, Ακροκιβώτια, Καλώδια, Αλεξικέραυνα,
Μονωτήρες, Μέσα Ατομικής Προστασίας

Προϊόντα Μέσης Τάσης

Λίστα Προϊόντων
Η εταιρεία μας εμπορεύεται όλο το εύρος του εξοπλισμού μέσης τάσης και συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής έτσι ώστε να διαθέτει στους πελάτες της, κορυφαία ποιότητα και πιστοποιημένο εξοπλισμό.

  • Διακόπτες (κυψέλες) Μέσης τάσης αερίου SF6 όλων των εφαρμογών (εισόδου, ασφαλειοαποζεύκτες, αυτόματους διακόπτες, μετρητικά πεδία).
  • Μετασχηματιστές ισχύος ξηρού τύπου (cast resin), ελαίου κλειστού και ανοιχτού τύπου, χαμηλών απωλειών ECO DESIGN EU548/2014.
  • Φυσίγγια – Ασφάλειες μέσης τάσης 10/24KV 50kA με μηχανισμό απόζευξης (striker pin).
  • Ακροκιβώτια 6 – 36KV, εσωτερικού και εξωτερικου χώρου.
  • Αλεξικέραυνα (απαγωγής υπέρτασης) 20 / 24KV 10kA, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
  • Μονωτήρες μέσης τάσης 24KV, συνθετικούς και πορσελάνης.
  • Καλώδια Μέσης Τάσης και Υψηλής τάσης.
  • Ηλεκτρονόμους δευτερογενούς προστασίας Μετασχηματιστή (Schneider Sepam Series, ABB REF/RET Series).
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας Υποσταθμού Μέσης Τάσης (ΜΑΠ).
  • Λάδι Μετασχηματιστή Μέσης Τάσης.

Συνεργαζόμαστε μόνο με επίσημους οίκους οι οποίοι διαθέτουν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.